Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Eduard Bakoš - Daniel Němec - Petra Dvořáková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 388 - 403
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
tax sharing, tax revenues, municipalities, Gini coefficient; JEL Classification: H71, H77, R51
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Nastavení českého systému rozpočtového určení daní obecně splňuje základní principy popsané v teoretických přístupech fiskálního federalismu. Cílem článku je ověřit, jak změny v jeho jednotlivých parametrech ovlivňují rozdělení daňových příjmů mezi obce ve vztahu k jejich rovnosti a stejnoměrnosti. K tomu využíváme plný vzorek českých obcí v letech 2010 – 2016. Dopad změn jednotlivých parametrů je vyhodnocován s použitím Giniho koeficientu. Srovnáním různých scénářů sdílení daní jsme dospěli k závěru, že nedávné změny v nastavení českého rozpočtového určení daní přispěly k rovnosti přerozdělování daňových příjmů obcím (počítáno na hlavu). Nicméně naše závěry je třeba interpretovat v širších souvislostech, např. ve vztahu k dotacím poskytovaným obcím ze státního rozpočtu.
The Czech tax sharing system essentially respects the basic principles de-scribed by contemporary theoretical approaches. The purpose of this paper is to examine how changes to its parameters influenced the municipal revenue distribution in relation to revenue equality and uniformity. We simulate different models of tax sharing with the full sample of Czech municipalities between 2010 and 2016. The impact of different parameterization is evaluated using the Gini coefficient. By comparing different scenarios, we conclude that the recent changes contribute to the equality of municipal tax revenue sharing per capita. Nevertheless, the conclusion should be interpreted in a broader context, e.g. concerning grants provided by the central government to municipalities.
Ako citovať:
ISO 690:
Bakoš, E., Němec, D., Dvořáková, P. 2019. Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 388-403. 0013-3035.

APA:
Bakoš, E., Němec, D., Dvořáková, P. (2019). Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 388-403. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019