Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Prístup do databáz Gale

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no. 1
Zuzana Žiaková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 36 - 42
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Gale, Infotrac, databáza
Typ dokumentu: článok z bulletinu
O článku:
Čo je databáza Infotrac a pre koho je určená? Pre používateľov knižnice ÚK SAV je sprístupnená nová multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva Gale Cengage. Je prístupná na url: www.galepages.com/libsas
Ako citovať:
ISO 690:
Žiaková, Z. 2019. Prístup do databáz Gale. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no.1, pp. 36-42. 0139-9993.

APA:
Žiaková, Z. (2019). Prístup do databáz Gale. Informačný bulletin ÚK SAV, XLVI(1), 36-42. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 11. 7. 2019