Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hodnotenie publikačnej činnosti SAV alebo čo predchádzalo výkonovému financovaniu

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no. 1
Andrea Doktorová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 5 - 19
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
EPCA, publikačná činnosť, výkonové financovanie, autor
Typ dokumentu: článok v PDF
O článku:
Publikačná činnosť vedeckých pracovníkov SAV sa spracovávala v SAV od roku 1986 v informačnom systéme CDS ISIS. Výsledkom tejto činnosti bola databáza ASEP, ktorá v roku 1998 obsahovala 24 tisíc záznamov. Do roku 2002 však išlo o lokálnu databázu bez možnosti vystavenia na internete. V roku 2002 sme začali používať komerčný knižničný softvér (Advanced Rapid Library), ktorý využívame doteraz formou outsourcingu. Pracuje na princípe server – klient, vďaka čomu je možné, aby do centrálnej databázy online vkladali údaje všetky pracoviská SAV. Ide o spoločnú, t. j. centrálnu databázu, ale zber vstupných údajov je decentralizovaný. Každý ústav SAV zodpovedá za vkladanie údajov o publikačnej činnosti svojich autorov. Ústredná knižnica SAV poskytuje podporu ústavom, zabezpečuje školenia spracovateľov, nastavenia a výstupy systému, odstraňuje systémové chyby a zabezpečuje sprístupňovanie publikačnej činnosti na internete.
Ako citovať:
ISO 690:
Doktorová, A. 2019. Hodnotenie publikačnej činnosti SAV alebo čo predchádzalo výkonovému financovaniu. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no.1, pp. 5-19. 0139-9993.

APA:
Doktorová, A. (2019). Hodnotenie publikačnej činnosti SAV alebo čo predchádzalo výkonovému financovaniu. Informačný bulletin ÚK SAV, XLVI(1), 5-19. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 11. 7. 2019