Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hudáček, Pavol. Castrum Salis. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (Castrum Salis. The northern frontier of the Kingdom of Hungary around the year 1000). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2016, 478 pages. ISBN 9788022415354.

In: Historický časopis, vol. 66, no. 5
Ján Steinhübel
Detaily:
Rok, strany: 2019, 933 - 936
Jazyk: eng
Typ článku: / reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Steinhübel, J. 2019. Hudáček, Pavol. Castrum Salis. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (Castrum Salis. The northern frontier of the Kingdom of Hungary around the year 1000). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2016, 478 pages. ISBN 9788022415354.. In Historický časopis, vol. 66, no.5, pp. 933-936. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.6

APA:
Steinhübel, J. (2019). Hudáček, Pavol. Castrum Salis. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (Castrum Salis. The northern frontier of the Kingdom of Hungary around the year 1000). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2016, 478 pages. ISBN 9788022415354.. Historický časopis, 66(5), 933-936. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.6
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 30. 3. 2019