Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy – informácia o konaní vedeckej konferencie

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 2
Mátyás Szuri
Detaily:
Rok, strany: 2019, 105 - 106
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
News
O článku:
News
Ako citovať:
ISO 690:
Szuri, M. 2019. Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy – informácia o konaní vedeckej konferencie. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.2, pp. 105-106. 1337-8163.

APA:
Szuri, M. (2019). Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy – informácia o konaní vedeckej konferencie. Studia Politica Slovaca, 11(2), 105-106. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 31. 1. 2019