Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 2
Jana Sivičeková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 103 - 104
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
News
O článku:
News
Ako citovať:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2019. Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.2, pp. 103-104. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2019). Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie. Studia Politica Slovaca, 11(2), 103-104. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 31. 1. 2019