Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SIVIČEKOVÁ, Jana: Kerecman, P.: Advokáti davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 2
Jana Sivičeková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 99 - 102
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Reviews and annotations
O článku:
Reviews and annotations
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2019. SIVIČEKOVÁ, Jana: Kerecman, P.: Advokáti davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.2, pp. 99-102. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2019). SIVIČEKOVÁ, Jana: Kerecman, P.: Advokáti davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli. Studia Politica Slovaca, 11(2), 99-102. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 31. 1. 2019