Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackParalelné vesmíry (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II))

Ivana Taranenková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 398-402

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Taranenková, I. 2010. Paralelné vesmíry (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II)). In Slovenská literatúra, vol. 57, no.4, pp. 398-402. DOI: https://doi.org/--

APA:
Taranenková, I. (2010). Paralelné vesmíry (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II)). Slovenská literatúra, 57(4), 398-402. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: