Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia

In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 1
Svetlana Vašíčková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 73 - 78
Kľúčové slová:
Carpathian manuscripts, ethnic and confessional diversity, polemical writings, Eparchy of Mukachevo, Byzantine-Slavonic Rite.
Typ článku: Rozhľady
O článku:
In the paper author deals with the issue of interconfessional communication. The article is based on the material of three manuscripts of Carpathian Ruthenia origin from the turn of 17th and 18th centuries. Manuscripts fragments enable us to observe the influence of the polemical writings directed against bringing the Union of Brest.
Ako citovať:
ISO 690:
Vašíčková, S. 2018. Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.1, pp. 73-78. 0037-6787 .

APA:
Vašíčková, S. (2018). Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. Slavica Slovaca, 53(1), 73-78. 0037-6787 .