Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hodnotenie informačného obsahu (potenciálu) dát družíc SPOT (HRV) a KOZMOS (KFA 1000) z hľadiska identifikácie foriem krajinného krytu (land cover)

In: Geografický časopis, vol. 45, no. 1
Ján Feranec - Ján Oťaheľ
Detaily:
Rok, strany: 1993, 81 - 92
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
space photograph, SPOT, KOZMOS, analog interpretation, texture, pattern, land cover, information content
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The Work assesses the information content of the KOZMOS (KFA - 1000) and SPOT (HRV) photograph and image from the point of view of the possibilities of identification of the land cover forms. Assessment was based in the visual comparison of the textures forming patterns of land cover forms. Within the framework of the visual comparison, shape of the areas by Iwo degrees, and identifiability of textures by three degrees were graded. Results of the assessment of the identifiability of the land cover forms documents Table 1 in four experimental areas.
Ako citovať:
ISO 690:
Feranec, J., Oťaheľ, J. 1993. Hodnotenie informačného obsahu (potenciálu) dát družíc SPOT (HRV) a KOZMOS (KFA 1000) z hľadiska identifikácie foriem krajinného krytu (land cover). In Geografický časopis, vol. 45, no.1, pp. 81-92. 0016-7193.

APA:
Feranec, J., Oťaheľ, J. (1993). Hodnotenie informačného obsahu (potenciálu) dát družíc SPOT (HRV) a KOZMOS (KFA 1000) z hľadiska identifikácie foriem krajinného krytu (land cover). Geografický časopis, 45(1), 81-92. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences