Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k regionálnej diferenciácii demografických štruktúr

In: Geografický časopis, vol. 45, no. 1
Peter Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1993, 19 - 27
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
natural reproduction of the population, net reproduction rate, regional differentiation, demographic structure.
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The aim of the contribution is to point at the importance of taking in account the reproduction process of the population in the assessment of the regional differentiation of the demographic structures and to demonstrate the applicability of the index of the net reproduction rate in the identification of the spatial differences in the demographic development and structure, on the case study of the southwestern Slovakia.
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, P. 1993. Príspevok k regionálnej diferenciácii demografických štruktúr. In Geografický časopis, vol. 45, no.1, pp. 19-27. 0016-7193.

APA:
Podolák, P. (1993). Príspevok k regionálnej diferenciácii demografických štruktúr. Geografický časopis, 45(1), 19-27. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences