Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k výskumu pôd Bratislavy

In: Geografický časopis, vol. 46, no. 3
Zoltán Bedrna - Ján Račko
Detaily:
Rok, strany: 1994, 307 - 318
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
soils, types, texture, characters, maps, distribution
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The aim is to characterize the soils of urbanized area and basis of construction and interpretation of map material. Majority of soils is on gravel, carbonate, eventually stony granite base, there is low contents of humus and high water permeability - reasons why in some localities a heavy pollution of ground waters was detected.
Ako citovať:
ISO 690:
Bedrna, Z., Račko, J. 1994. Príspevok k výskumu pôd Bratislavy. In Geografický časopis, vol. 46, no.3, pp. 307-318. 0016-7193.

APA:
Bedrna, Z., Račko, J. (1994). Príspevok k výskumu pôd Bratislavy. Geografický časopis, 46(3), 307-318. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences