Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii

In: Geografický časopis, vol. 47, no. 3
Ján Szőllős
Detaily:
Rok, strany: 1995, 212 - 228
Kľúčové slová:
energy, geography of energy, energetics
Ako citovať:
ISO 690:
Szőllős, J. 1995. Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii. In Geografický časopis, vol. 47, no.3, pp. 212-228. ISSN 0016-7193.

APA:
Szőllős, J. (1995). Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii. Geografický časopis, 47(3), 212-228. ISSN 0016-7193.