Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky

In: Geografický časopis, vol. 47, no. 2
Ľubomír Solín
Detaily:
Rok, strany: 1995, 75 - 91
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
regional type, hydro-geographical regional typification, mean annual runoff, GIS
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The study is oriented to refinement of the classification of mountainous landscape of Slovakia from the point of view of mean annual runoff as worked out by Solín (1993). Five regional types were identified by the method of hydro-geographical regional typification. GIS-SPANS teclinology was used for their map expression.
Ako citovať:
ISO 690:
Solín, Ľ. 1995. Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. In Geografický časopis, vol. 47, no.2, pp. 75-91. 0016-7193.

APA:
Solín, Ľ. (1995). Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. Geografický časopis, 47(2), 75-91. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences