Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry

In: Geografický časopis, vol. 47, no. 2
Ľudovít Mičian
Detaily:
Rok, strany: 1995, 63 - 73
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
metageography, theoretical geography, metacartography, theoretical cartography
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The article brings a brief survey of conception of metageography, theoretical geography and metacartography with a short commentary. The author proposes to distinguish 1) metageography in original conception (in sensu stricto) as an originating science of geography, on its rational organization and management, and 2) "theoretical-methodological" metageography studying theoretical geography, geographical methodology and history of geographical thinking. Both partial metageographies create a whole – metageography of broader interpretation (in sensu lato). Their tasks are presented. Difference between metageography and theoretical geography is stressed. Separation of metacartography of the theoretical cartography and understanding of metacartography analogically to metageography is recommended.
Ako citovať:
ISO 690:
Mičian, Ľ. 1995. Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry. In Geografický časopis, vol. 47, no.2, pp. 63-73. 0016-7193.

APA:
Mičian, Ľ. (1995). Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry. Geografický časopis, 47(2), 63-73. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences