Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vývojové trendy využívania vybranýchprírodných a krajinných zdrojov na Slovensku z aspektu trvalej udržateľnosti

In: Geografický časopis, vol. 49, no. 2
Ján Hanušin
Detaily:
Rok, strany: 1997, 127 - 143
Kľúčové slová:
development, sustainability, economic activities
Ako citovať:
ISO 690:
Hanušin, J. 1997. Vývojové trendy využívania vybranýchprírodných a krajinných zdrojov na Slovensku z aspektu trvalej udržateľnosti. In Geografický časopis, vol. 49, no.2, pp. 127-143. ISSN 0016-7193.

APA:
Hanušin, J. (1997). Vývojové trendy využívania vybranýchprírodných a krajinných zdrojov na Slovensku z aspektu trvalej udržateľnosti. Geografický časopis, 49(2), 127-143. ISSN 0016-7193.