Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy

In: Geografický časopis, vol. 50, no. 2
Ľubomír Solín
Detaily:
Rok, strany: 1998, 139 - 156
Kľúčové slová:
hydrological regionalization and regional typification, regional frequency analysis
Ako citovať:
ISO 690:
Solín, Ľ. 1998. Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy. In Geografický časopis, vol. 50, no.2, pp. 139-156. ISSN 0016-7193.

APA:
Solín, Ľ. (1998). Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy. Geografický časopis, 50(2), 139-156. ISSN 0016-7193.