Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Borodáčovi Chlapci na stráži

In: Slovenské divadlo, vol. 65, no. 2
Andrej Maťašík
Detaily:
Rok, strany: 2017, 158 - 171
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Maťašík, A. 2017. Borodáčovi Chlapci na stráži. In Slovenské divadlo, vol. 65, no.2, pp. 158-171. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0010

APA:
Maťašík, A. (2017). Borodáčovi Chlapci na stráži. Slovenské divadlo, 65(2), 158-171. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0010
O vydaní: