Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016

In: Musicologica Slovaca , vol. 8, no. 1
Jana Belišová
Detaily:
Rok, strany: 2017, 154 - 156
Typ článku: Správy
Ako citovať:
ISO 690:
Belišová, J. 2017. The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016. In Musicologica Slovaca , vol. 8, no.1, pp. 154-156. 1338-2594.

APA:
Belišová, J. (2017). The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016. Musicologica Slovaca , 8(1), 154-156. 1338-2594.