Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

21 st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music. Paríž, 9. – 13. marca 2016

In: Musicologica Slovaca , vol. 7, no. 2
Hana Urbancová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 330 - 332
Typ článku: Správy
Ako citovať:
ISO 690:
Urbancová, H. 2016. 21 st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music. Paríž, 9. – 13. marca 2016. In Musicologica Slovaca , vol. 7, no.2, pp. 330-332. 1338-2594.

APA:
Urbancová, H. (2016). 21 st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music. Paríž, 9. – 13. marca 2016. Musicologica Slovaca , 7(2), 330-332. 1338-2594.