Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni

In: Musicologica Slovaca , vol. 7, no. 2
Kristína Lomen Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 321 - 324
Typ článku: Recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Lomen, K. 2016. Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni. In Musicologica Slovaca , vol. 7, no.2, pp. 321-324. 1338-2594.

APA:
Lomen, K. (2016). Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni. Musicologica Slovaca , 7(2), 321-324. 1338-2594.