Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Edita Bugalová: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

In: Musicologica Slovaca , vol. 7, no. 2
Jana Lengová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 318 - 321
Typ článku: Recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Lengová, J. 2016. Edita Bugalová: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský. In Musicologica Slovaca , vol. 7, no.2, pp. 318-321. 1338-2594.

APA:
Lengová, J. (2016). Edita Bugalová: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský. Musicologica Slovaca , 7(2), 318-321. 1338-2594.