Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ferragina, Emanuele: Sociálny kapitál v Európe: regionálna komparatívna analýza

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 48, no. 1
Helena Dragulová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 91 - 96
Typ článku: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Dragulová, H. 2016. Ferragina, Emanuele: Sociálny kapitál v Európe: regionálna komparatívna analýza. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 48, no.1, pp. 91-96. 0049-1225.

APA:
Dragulová, H. (2016). Ferragina, Emanuele: Sociálny kapitál v Európe: regionálna komparatívna analýza. Sociológia - Slovak Sociological Review, 48(1), 91-96. 0049-1225.