Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor

In: Slovenská literatúra, vol. 62, no. 1
Dušan Teplan
Detaily:
Rok, strany: 2018, 58 - 63
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Surrealism, Romanticism, Structuralism, literary life
Typ článku: Rozhľady
O článku:
Rozhovor je súčasťou doteraz nepublikovanej knihy rozhovorov, ktoré J. E. Bor roku 1944 urobil s viacerými významnými predstaviteľmi vtedajšieho literárneho života na Slovensku (J. Smrek, M. Chorváth, M. Bakoš, J. Silan). Témou rozhovoru s Michalom Považanom je špecifická poetika slovenského nadrealizmu, ktorý mechanicky neprevzal prvky francúzskeho surrealizmu napríklad v nadväzovaní na slovenskú básnickú tradíciu. V tomto kontexte Považan upozorňuje na poéziu Janka Kráľa, na ktorého tvorbu slovenskí nadrealisti tvorivo nadviazali. Vyjadruje sa aj ku koncepcii štrukturalistickej kritiky, ktorej metódy použil pri analýze diel J.C. Hronského (Jozef Mak a Pisár Gráč). Považan sa v rozhovore vyslovuje aj k témam, ktoré súvisia s kritickou reflexiou dobového literárneho života.
Ako citovať:
ISO 690:
Teplan, D. 2018. Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 58-63. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

APA:
Teplan, D. (2018). Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor. Slovenská literatúra, 62(1), 58-63. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-
O vydaní:
Publikované: 12. 9. 2018