Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rácová, Anna, Horecký, Ján. Syntax slovenskej karpatskej rómčiny (Syntax of the Slovak Carpathian Romani).

In: Asian and African Studies, vol. 15, no. 2
Ladislav Drozdík
Detaily:
Rok, strany: 2006, 221 - 222
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Drozdík, L. 2006. Rácová, Anna, Horecký, Ján. Syntax slovenskej karpatskej rómčiny (Syntax of the Slovak Carpathian Romani).. In Asian and African Studies, vol. 15, no.2, pp. 221-222. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2006). Rácová, Anna, Horecký, Ján. Syntax slovenskej karpatskej rómčiny (Syntax of the Slovak Carpathian Romani).. Asian and African Studies, 15(2), 221-222. 1335-1257.