Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

KRUPA, Viktor. Pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revitalizácii (Movements of Languages in Time and Space from Globalization to Revitalization).

In: Asian and African Studies, vol. 19, no. 2
Anna Rácová
Detaily:
Rok, strany: 2010, 398 - 400
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Rácová, A. 2010. KRUPA, Viktor. Pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revitalizácii (Movements of Languages in Time and Space from Globalization to Revitalization).. In Asian and African Studies, vol. 19, no.2, pp. 398-400. 1335-1257.

APA:
Rácová, A. (2010). KRUPA, Viktor. Pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revitalizácii (Movements of Languages in Time and Space from Globalization to Revitalization).. Asian and African Studies, 19(2), 398-400. 1335-1257.