Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ŠEDINOVÁ, Jiřina et al. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací. [The Dialogue of Intellectual Currents in Medieval Judaism: Between Isolation and Integration]

In: Asian and African Studies, vol. 20, no. 2
Milan Žonca
Detaily:
Rok, strany: 2011, 301 - 303
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Žonca, M. 2011. ŠEDINOVÁ, Jiřina et al. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací. [The Dialogue of Intellectual Currents in Medieval Judaism: Between Isolation and Integration]. In Asian and African Studies, vol. 20, no.2, pp. 301-303. 1335-1257.

APA:
Žonca, M. (2011). ŠEDINOVÁ, Jiřina et al. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací. [The Dialogue of Intellectual Currents in Medieval Judaism: Between Isolation and Integration]. Asian and African Studies, 20(2), 301-303. 1335-1257.