Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. [June 1967. Six Days that Changed the Middle East]

In: Asian and African Studies, vol. 20, no. 2
Eduard Gombár
Detaily:
Rok, strany: 2011, 298 - 300
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Gombár, E. 2011. SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. [June 1967. Six Days that Changed the Middle East]. In Asian and African Studies, vol. 20, no.2, pp. 298-300. 1335-1257.

APA:
Gombár, E. (2011). SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. [June 1967. Six Days that Changed the Middle East]. Asian and African Studies, 20(2), 298-300. 1335-1257.