Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990) [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)].

In: Asian and African Studies, vol. 21, no. 2
Eduard Gombár
Detaily:
Rok, strany: 2012, 269 - 271
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Gombár, E. 2012. SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990) [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)].. In Asian and African Studies, vol. 21, no.2, pp. 269-271. 1335-1257.

APA:
Gombár, E. (2012). SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990) [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)].. Asian and African Studies, 21(2), 269-271. 1335-1257.