Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ [June 1967. The Six Days that Changed the Middle East].

In: Asian and African Studies, vol. 21, no. 2
Ladislav Drozdík
Detaily:
Rok, strany: 2012, 266 - 269
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Drozdík, L. 2012. SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ [June 1967. The Six Days that Changed the Middle East].. In Asian and African Studies, vol. 21, no.2, pp. 266-269. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2012). SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ [June 1967. The Six Days that Changed the Middle East].. Asian and African Studies, 21(2), 266-269. 1335-1257.