Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ŠVECOVÁ, Natália: KRNO, Svetozár.: Politické strany štátov strednej Európy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 620 s., ISBN: 978-80-558-0480-4

In: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 1
Natália Švecová
Detaily:
Rok, strany: 2014, 87 - 90
O článku:
Reviews and Annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Švecová, N. 2014. ŠVECOVÁ, Natália: KRNO, Svetozár.: Politické strany štátov strednej Európy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 620 s., ISBN: 978-80-558-0480-4. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.1, pp. 87-90. 1337-8163.

APA:
Švecová, N. (2014). ŠVECOVÁ, Natália: KRNO, Svetozár.: Politické strany štátov strednej Európy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 620 s., ISBN: 978-80-558-0480-4. Studia Politica Slovaca, 7(1), 87-90. 1337-8163.