Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Malacologica Bohemoslovaca – zborník o mäkkýšoch kontinentálnej Európy

Domovský ústav: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 1336-6939 (online)

Jazyk: anglický, český, slovenský

Web: mollusca.sav.sk/uvod.htm

E-mail:
Adresa:
Adresa zástupcu hlavného redaktora: Ing. Tomáš Čejka, PhD., Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84523, Bratislava, e-mail: t.cejka@gmail.com
Adresa hlavného redaktora: Doc. RNDr. Lucie Juřičková, PhD., Katedra zoologie, PřF, Karlova Univerzita, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, Česká republika, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz

Časopis uverejňuje články týkajúce sa mäkkýšov (Mollusca) kontinentálnej časti Európy (nie morských druhov).
V tomto kontexte sa časopis sústreďuje na:
- faunistiku
- systematiku
- molekulárnu genetiku
- ekológiu
- paleoekológiu

Časopis Malacologica Bohemoslovaca je indexovaný v databázach:
- Zoological Record (Thomson Zoological Limited)
- Online Journals from Smithsonian Libraries

Články je možné takisto vyhľadávať prostredníctvom Directory of Open Access Journals (DOAJ), BASE (Bielefeld Academic Search Engine a knižnicu Malacologica Bohemoslovaca Library na Zotero.org.