Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Historické štúdie

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Údaje

Jazyk: Slovensky

Web: www.historickestudie.sk

E-mail:
Adresa:
Historické štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: histkusn@savba.sk

Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV.