Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Interdisciplinary Toxicology

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: english

Web: www.degruyter.com/view/j/intox

E-mail:

Adresa:
Dubravska cesta 9,
841 04 Bratislava,
SLOVAK REPUBLIC