Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Interdisciplinary Toxicology

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: english

Web: www.degruyter.com/view/j/intox

E-mail:
Adresa:
Dubravska cesta 9,
841 04 Bratislava,
SLOVAK REPUBLIC