Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Interdisciplinary Toxicology

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: english

Web: https://sciendo.com/journal/INTOX

E-mail:
Adresa:
Dubravska cesta 9,
841 04 Bratislava,
SLOVAK REPUBLIC