Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Acta Hydrologica Slovaca

Domovský ústav: Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 2644-4690 (online)

Jazyk: Anglicky

Web: www.ih.savba.sk/ah/

E-mail:
Adresa:
Editorial office of Acta Hydrologica
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta č.9
841 04 Bratislava
Slovak republic

Časopis obsahuje články z vedných odborov hydrológie pôd, horskej hydrológie, nížinnej hydrológie a interakcií povrchových tokov s podzemnými vodami.

The Journal is published by the Institute of Hydrology SAS, Bratislava.

Editor:
Yvetta Velísková, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, veliskova@uh.savba.sk

Assistant Editor:
Dana Pavelková, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, pavelkova@uh.savba.sk

Editorial Board:
- Kazimiers Banasik, Poland
- Dana Baroková, Slovak Republic
- Anca Constantin, Romania
- Sezai Delibacak, Turkey
- Boriss Gjunsburgs, Latvia
- Milan Gomboš, Slovak Republic
- Peter-Wolfgang Gräber, Deutchland
- Carlo Gualtieri, Italy
- Dana Halmová, Slovak Republic
- Dušan Igaz, Slovak Republic
- Silvia Kohnová, Slovak Republic
- Svatopluk Matula, Czech Republic
- Marián Melo, Slovak Republic
- Mariya Mikhaylova, Russia
- Pavol Miklánek, Slovak Republic
- Gabor Milics, Hungary
- Nina Nikola, Bulgary
- Tomáš Orfánus, Slovak Republic
- Janka Ovcharovichova, USA
- Jana Pařílková, Czech Republic
- Mindaugas Rimeika, Latvia
- Marek Sokáč, Slovak Republic
- Andrej Šoltész, Slovak Republic
- Lidia Tadič, Croatia
- Andrej Tall, Slovak Republic

The Journal is published two times per year.