Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso

Domovský ústav: Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1335-1842 (print)
ISSN 1336-0337 (online)

Jazyk: angličtina

Web: www.astro.sk/caosp/caosp.php

E-mail:
Adresa:
Astronomical Institute
Slovak Academy of Sciences
SK 059 60 Tatranská Lomnica
The Slovak Republic

Medzinárodné identifikátory:


 • ISSN 1336-0337 (on-line verzia)

 • ISSN 1335-1842 (tlačená verzia, do roku 2018, volume 48)

 • CODEN CAOPF8On-line prístup:
všetky čísla, volumes 1-54/2, roky 1955-2024

Od volume 49 (2019) je časopis vydávaný iba v elektronickej forme.


CAOSP je indexovaný:

 • NASA ADS


 • ISI: kontinuálne od volume 22 (year 1992) avšak nájdete ho v Index to Scientific Book Contents (ISBC) CC/Physical, Chemical & Earth Sciences / Current Book Contents

  V dôsledku faktu, že CAOSP je vydávaný 3-krát ročne, je zaradený v ISI medzi knihy a nie časopisy.

  Od volume 39 (2009) má časopis pridelený impakt faktor.

 • SCOPUS

 • Index Copernicus InternationalRedakčná rada:

 • Hlavný redaktor: Augustín Skopal (astrskop@ta3.sk)

 • Výkonný redaktor: Richard Komžík (rkomzik@ta3.sk)

 • Editori:
  Július Koza (koza@ta3.sk)
  Aleš Kučera (akucera@ta3.sk)
  Luboš Neslušan (ne@astro.sk)
  Vladimír Porubčan (astropor@savba.sk)
  Theodor Pribulla (pribulla@ta3.sk)

 • Poradenská rada:
  Bernhard Fleck (bfleck@esa.nascom.nasa.gov)
  Arnold Hanslmeier (arnold.hanslmeier@uni-graz.at)
  Marián Karlický (karlicky@asu.cas.cz)
  Jan Vondrák (vondrak@ig.cas.cz)Inštrukcie pre autorov