Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská archeológia

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1335-0102 (print)
ISSN 2585-9145 (online)

Jazyk: viacjazyčný

Web: archeol.sav.sk/index.php/sk/slovenska-archeologia/

E-mail:
Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra
Slovakia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA - recenzovaný časopis - uverejňuje odborné a vedecké štúdije o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku a včasnej dobe dejinnej na Slovensku a v strednej Európe.

Náplňou výrazne presahuje do príbuzných disciplín, najmä do histórie, numizmatiky, ale aj do antropológie, paleobotaniky a paleozoológie. Hodnotí najdôležitejšie odborné podujatia, prináša dôležité personálie a recenzuje vedecké diela zaoberajúce sa stredoeurópskym priestorom.

Je určená domácim a zahraničným špecialistom ako primárny zdroj informácii, ale poslúži aj historikom, učiteľom a laickým záujemcom.

Vychádza dvakrát ročne


Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Hlavný redaktor: PhDr. G. Fusek, CSc.

Tel. : (+421/037) 73357 38
Fax : (+421/037) 73356 18