Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská numizmatika

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Web: archeol.sav.sk/index.php/publikacie/slovenska-numizmatika

E-mail:
Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra

Tel. : (+421/037) 73357 38
Fax : (+421/037) 73356 18

SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA zverejňuje výsledky štúdia peňažného vývoja na území Slovenska od prvých razených peňazí v posledných storočiach pred našim letopočtom cez jednotlivé historické obdobia až po modernú dobu.
ISBN rôzne, podľa čísiel. Vychádza raz za dva roky.
Hlavný redaktor: PhDr. Ján Hunka, CSc..
Vydáva: Národný numizmatický komitet Slovenskej rebuliky a Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Tel. : (+421/037) 73357 38 kl. 240 Fax : (+421/037) 73356 18
E-mail : jan.hunka@savba.sk