Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Ekológia (Bratislava)

Domovský ústav: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1335-342X (print)
ISSN 1337-947X (online)

Jazyk: anglický

Web: https://sciendo.com/journal/EKO

E-mail:
Adresa:
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ekológia (Bratislava)
Štefánikova 3
P. O. Box 254
814 99 Bratislava
Slovak Republic

Medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry

ISSN 1335-342X (Print)
ISSN 1337-947X (Online)
EV 3186/09

Časopis bol vydávaný pod týmito názvami:
* 1982 Ekológia (ČSSR)
* 1990 Ekológia (ČSFR)
* 1993 Ekológia (Bratislava)

Časopis uverejňuje predovšetkým články komplexného charakteru, ktoré z teoretického, metodologického, ale aj z praktického hľadiska riešia ekologické problémy.

V tomto kontexte sa časopis sústreďuje na problematiku
• ekológia populácií
• ekológia ekosystémov
• krajinná ekológia
• ochrana prírody
• vplyv človeka

Časopis Ekológia (Bratislava) je indexovaný v databázach:
• AGRICOLA (National Agricultural Library)
• Baidu Scholar
• Biobase
• CABI (over 50 subsections)
• CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
• CNPIEC - cnpLINKer
• Dimensions
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)
• EBSCO (relevant databases)
• EBSCO Discovery Service
• Engineering Village
• Geobase
• GeoRef
• Google Scholar
• Japan Science and Technology Agency (JST)
• J-Gate
• JournalGuide
• JournalTOCs
• KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
• Microsoft Academic
• MyScienceWork
• Naviga (Softweco)
• Primo Central (ExLibris)
• Publons
• QOAM (Quality Open Access Market)
• ReadCube
• Reaxys
• SCImago (SJR)
• SCOPUS
• Semantic Scholar
• Summon (ProQuest)
• TDNet
• Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
• WanFang Data
• Web of Science - Biological Abstracts
• Web of Science - BIOSIS Previews
• Web of Science - Zoological Record
• WorldCat (OCLC)


Vydavateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovensko.
Publikovaný 4 krát ročne. Distribúcia: Ústav krajinnej ekológie SAV, e-mail: ekologia.bratislava@savba.sk