Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

História

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 2585-9080 (print)

Jazyk: slovensky s anglickými abstraktmi

Web: www.historiarevue.sk

E-mail:

Adresa:
História
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel.:+421-908 870 871
E-mail: historia@gmail.com
Web: http://vvww.historiarevue.sk

História
Revue o dejinách spoločnosti

V spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vydáva História, o. z.

Časopis vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR.

Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (2004).