Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Entomological problems

Domovský ústav: Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: v anglickom jazyku

Web: www.entomologicalproblems.sav.sk

E-mail:

Medzinárodny vedecký časopis, vychádza dvakrát ročne v júni a decembri. Na vydaní časopisu sa podieľajú Ústav zoológie SAV a Slovenská entomologická spoločnosť. Abstrakty z časopisu sa publikujú v Entomology Abstracts, Review of Applied Entomology a v Zoological Records.

Editor in Chief:
Milan Kozánek
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5930 2638
Fax: +421 2 5930 2646
E-mail: milan.kozanek@savba.sk

Executive editor:
Fedor Čiampor
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5930 2637
E-mail: f.ciampor@savba.sk


English language editor:
Alan E. Mill
Great Britain

Editorial Board:
A. Belcari (Italy), B.V. Brown (USA), W. Funke (Germany), M. A. Jäch (Austria), S. Kalúz (Slovakia), O. Kudrna (Germany), H. Laufer (USA), I. Rychlík (Slovakia), R. Rozkošný (Czech Republic), M. Sasakawa (Japan), E.S. Sugonjajev (Russia), D. Thiery (France), I. Valachová (Slovakia), Ľ. Vidlička (Slovakia), F. Zalom (USA), D. Žitňan (Slovakia)