Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

NEOPLASMA

Domovský ústav: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0028-2685 (print)
ISSN 1338-4317 (online)

Jazyk: Anglicky

Web: www.neoplasma.sk

E-mail:
Adresa:
NEOPLASMA
Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovakia

ČASOPIS PRE EXPERIMENTÁLNU A KLINICKÚ ONKOLÓGIU

Časopis NEOPLASMA publikuje vedecké práce v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie. Redakcia prijíma na recenzné konanie iba pôvodné rukopisy, ktoré neboli nikde publikované, ani nie sú zaslané súbežne na recenziu inému vydavateľovi. Publikuje tiež minireview, recenzie kníh, odborné prehľady z vedeckých konferencií ako aj upozornenia na ne. "Case report" nie sú publikované
.

ISSN 0028-2685

Vychádza 6-krát ročne v AEPress, s.r.o. v anglickom jazyku.

Pokyny pre autorov

Rukopisy podávajte online cez tento link; redakcia používa publikačný systém MMPlus.

Hlavná redaktorka
J. BROZMANOVÁ

Edičná rada
ALTANER Č., Bratislava
BIES J., Bethesda
BUBENÍK J., Praha
CASTRONOVO V., Liege
GÁBELOVÁ, A., Bratislava
KAUŠITZ J., Bratislava
KOLÁŘ Z., Olomouc
LEE T.C., Taipei
MACIEJEWSKI B., Gliwice
MARDIAK J., Bratislava
PAVELIĆ K., Zagreb
POPOVIC M., Baltimore
SEDLÁK J., Bratislava
SIRACKÁ E., Bratislava
STARÝ J., Praha