Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovak Review

Domovský ústav: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: anglický, slovenský, český, nemecký, francúzsky

Web: www.slovakreview.sav.sk

E-mail:

Slovak Review - Časopis pre výskum svetovej literatúry vydával Ústav svetovej literatúry SAV od roku 1991 do roku 2008. Od roku 2009 naň nadviazal World Literature Studies - Časopis pre výskum svetovej literatúry.