Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Studia Psychologica

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0039-3320 (print)
ISSN 2585-8815 (online)

Jazyk: anglicky

Web: www.studiapsychologica.com

E-mail:

Adresa:
Institute of Experimental Psychology S.A.Sc.
Studia Psychologica
Dubravska cesta 9
813 64 BRATISLAVA
Slovak Republic
Tel: (+421)(2)59413427, FAX: (+421)(2)54775584