Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Etnologické rozpravy

Domovský ústav: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: slovenský

Web: http://www.uet.sav.sk/?q=sk/etnologicke-rozpravy

E-mail:

Adresa:
Do roku 2008:
Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko

Časopis Etnologické rozpravy je interným časopisom etnológov Slovenska. Pod týmto názvom vychádza od roku 1994, keď nadviazal na 25 ročníkov časopisu Národopisné informácie. Vychádza dvakrát ročne, je nepredajný, šírený najmä členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a partnerským organizáciám.

Časopis má stále rubriky - štúdie a materiály, - správy, - diskusie, - informácie o knihách. Osobitosťou Etnologických rozpráv je prispôsobivosť momentálnym potrebám a dianiu vo vednom odbore a komunikatívnosť. Preto aj rubriky sú flexibilne obmieňané a doplňované. Časopis uverejňuje monotematické bloky, jednotlivé štúdie, archívne materiály, študentské práce, preklady, recenzie, bibliografické údaje. Etnologické rozpravy monitorujú dianie v slovenskej etnológii, uverejňujú priebežné výsledky základného výskumu ako aj výstupy z menších projektov.

Periodikum Etnologické rozpravy do roku 2008 vydávali spoločne Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum a Národopisná spoločnosť Slovenska.

Do roku 2018 boli vydavateľmi Národopisná spoločnosť Slovenska, Inštitút sociálnych a kultúrnych
štúdií UMB v Banskej Bystrici a Ústav etnológie SAV v Bratislave.


Redaktori:
do roku 2003 PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., PhDr. Ingrid Kostovská
od roku 2004 PhDr. Katarína Popelková, Csc., PhDr. Juraj Zajonc, Csc., PhDr. Ingrid Kostovská
od roku 2007 Mgr. Zuzana Búriková, PhD., Mgr. Ľubica Herzánová, PhD., PhDr. Ingrid Kostovská
do roku 2018 Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.,Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc