Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Architektúra & urbanizmus

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0044-8680 (print)
ISSN 2729-8752 (online)

Jazyk: Slovenský s anglickým rezume

Web: www.architektura-urbanizmus.sk

E-mail:
Adresa:
Architektúra & urbanizmus
Historický ústav SAV
(Institute of History SAS)
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel: +421 2 5477 3296