Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Human Affairs

Domovský ústav: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Údaje

Jazyk: Anglicky

Web: www.humanaffairs.sk

E-mail:

Adresa:
INSTITUTE FOR RESEARCH IN SOCIAL COMMUNICATION
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19, 813 64 Bratislava, SLOVAKIA
Tel.: 00421-2-54 77 56 83