Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Human Affairs

Domovský ústav: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1210-3055 (print)
e-ISSN 1337-401X (online)

Jazyk: Anglicky

Web: www.humanaffairs.sk

E-mail:
Adresa:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

INSTITUTE FOR RESEARCH IN SOCIAL COMMUNICATION
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19, 813 64
Bratislava
SLOVAKIA

Tel.: 00421-2-54 77 56 83

Poslanie a zameranie
Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly (založený v roku 1990 ako Human Affairs) je medzinárodný časopis pre humanitné a spoločenské vedy, ktorý v angličtine vydáva Slovenská akadémia vied. Jeho snahou je prinášať príspevky zo všetkých tradičných i netradičných oblastí humanitných a sociálnych vied, ktoré sa týkajú zásadných súčasných záležitostí ľudstva. Základnou redakčnou stratégiou je podporovať ľudské sebapoznanie a komunikáciu prostredníctvom publikovania inovatívnych teoretických, interpretačných, kritických a historických príspevkov presahujúcich tradičné disciplinárne a kultúrne hranice. Publikovaním predovšetkým, aj keď nie výlučne, originálnych a teoretických článkov, empirických štúdií a ich interpretácií, recenzií a poznámok domácich autorov, Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly podporuje multikultúrnu a medzinárodnú debatu v celom spektre humanitných a sociálnych problémov.

Šéfredaktor
GABRIEL BIANCHI, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Zástupcovia šéfredaktora
KAMILA URBAN, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
JAMES TARTAGLIA, University of Keele, United Kingdom
CLAIRE MADL, French Research Centre in Humanities and Social Sciences (CEFRES), Prague

Zástupcovia
BARBARA LÁŠTICOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
STEPHEN LEACH, University of Keele, United Kingdom
MATEUSZ CHMURSKI, Sorbonne Université / French Research Centre in Humanities and Social Sciences (CEFRES), Prague

Výkonná redaktorka
NIKOLA KALLOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Editorka knižných recenzií
MAGDA PETRJÁNOŠOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Emeritný šéfredaktor
EMIL VIŠŇOVSKÝ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Redakčná rada:
LYUBOV BUGAEVA, University of St. Petersburg, Russia
EMANUELA CEVA, University of Geneva, Switzerland
GIDEON CALDER, Swansea University, United Kingdom
SANJIT CHAKRABORTY, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, India
JAKUB DRÁBIK, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
PETRA EZZEDDINE, Charles University, Prague, Czech Republic
JURAJ HVORECKÝ, Czech Academy of Sciences, Czech Republic
KATARÍNA JARIABKOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
LUCIE JARKOVSKÁ, Czech Academy of Sciences, Czech Republic
GABRIELA KILIÁNOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
ĽUBICA KOBOVÁ, Charles University, Prague, Czech Republic
SÁNDOR KRÉMER, University of Szeged, Hungary
IVAN LUKŠÍK, Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia
JURAJ MARUŠIAK, Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia
CARLOS MOUGAN, University of Cadiz, Spain
MIROSLAV POPPER, Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia
JOHN RYDER, American University of Malta, Cospicua and Marsaskala, Malta
PAUL STENNER, University of Brighton, United Kingdom
MARIANA SZAPUOVÁ, Comenius University, Bratislava, Slovakia
ADAM WIESNER, Anthropology, Diversity and Integration, Complutense University of Madrid
CHRISOPHER J. VOPARIL, Union Institute & University Cincinnati, USA
OĽGA ZÁPOTOČNÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Poradná rada:
VIERA BAČOVÁ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
JÁN BAKOŠ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, University of Terst, Italy
MICHAEL BILLIG, Loughborough University, UK
MORITZ CSÁKY, University of Graz, Austria
KENNETH J. GERGEN, Swarthmore College, USA
HECTOR GRAD, Universidad Autonoma de Madrid, Spain
PETER HASLINGER , Herder-Institut, Marburg, Germany
LARRY A. HICKMAN, Southern Illinois University, USA
HANS JOAS, University of Erfurt, Germany
DUŠAN KOVÁČ, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
JOSEF KROB, Masaryk University, Brno, Czech Republic
MIROSLAV MARCELLI, Comenius University, Bratislava, Slovakia
SAMI PHILSTRÖM, University of Helsinki, Finnland
JANA PLICHTOVÁ, Comenius University, Bratislava, Slovakia
JOËLLE PROUST, Institut Jean-Nicod, CNRS, Paris, France
CARL RATNER, Institute for Cultural Research & Education, Trinidad (CA), USA
PETER SALNER, Slovak Academy of Sciences, Slovakia
THEODORE R. SCHATZKI, University of Kentucky, USA
SHALOM H. SCHWARTZ, Hebrew University, Israel
RICHARD SHUSTERMAN, Florida Atlantic University, USA
STEVEN REICHER, St. Andrews, UK
DAVIDE TORSELLO, University of Bergamo, Italy
KRYSTYNA WILKOSZEWSKA, University of Krakow, Poland
RUTH WODAK, Lancaster University, UK