Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Strojnícky časopis (Journal of Mechanical Engineering)

Domovský ústav: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: anglický, slovenský, český (s anglickými abstraktmi)

Web: www.strojcas.sav.sk

E-mail:
Adresa:
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

ISSN: 0039-2472

Publikované:
od roku 1950
v roku 2013 časopis ukončil publikovanie

Periodicita:
dvojmesačník

Vydávateľ:
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenskej akedémie vied, Bratislava

v spolupráci so
Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity
Bratislava.