Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Mathematica Slovaca

Domovský ústav: Matematický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0139-9918 (print)
ISSN 1337-2211 (online)

Jazyk: anglicky

Web: maslo.mat.savba.sk

E-mail:
Adresa:
Matematický ústav
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
SK–842-34 Bratislava
Slovensko

Mathematica Slovaca je pokračovaním časopisov Matematicko-fyzikálny sborník (1951–1952), Matematicko-fyzikálny časopis (1953–1966) a Matematický časopis (1967–1975).
Súčasný názov bol prijatý v r. 1976.
Oficiálna skratka uvádzaná v zoznamoch použitej literatúry je:
Math. Slovaca

Časopis uverejňuje originálne výskumné práce zo všetkých oblastí matematiky obsahujúce nové významné výsledky, alebo metódy riešení s úplnými dôkazmi. V časopise môžu byť uverejnené tiež krátke komentáre, prehľadové články a rôzne výskumné problémy. Časopis príležitostne uverejňuje recenzie kníh, oznamy a správy o aktuálnych udalostiach, ktoré sú zaujímavé pre matematickú komunitu.
Okrem pravidelných výtlačkov vychádzajú ďalšie výtlačky so zameraním na témy aktuálneho významu, na počesť osobností, alebo obsahujúce príspevky z konferencie.
Časopis referujú: Current Mathematical Publications, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, a Referativnyj Žurnal Matematika.