Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Geologica Carpathica Clays

Front Page

Domovský ústav: Ústav vied o Zemi SAV

Jazyk: v anglickom jazyku

Web: www.geologicacarpathica.sk


Adresa:

The journal GEOLOGICA CARPATHICA CLAYS was published twice a year as a regular Series of the International Geological Journal — GEOLOGICA CARPATHICA. Publishing of this Series 1 has been canceled since 1998. This Series 1 starts by Vol. 1, No. 1/1992 and ends with Vol. 6, No. 2/1997.